top of page

TEV IR IESPĒJA ATBALSTĪT

ATBALSTI ZIEDOJOT:

Draudzes darbu Tu vari atbalstīt ar savām finansēm. Viss draudzes “Prieka Vēsts” darbs tiek finansēts ar draudzes apmeklētāju ziedojumiem. Draudzes sapņi ir lieli un redzējums plašs, tādēļ tavs finansiālais atbalsts vienmēr būs ļoti novērtēts.

DRAUDZĒ

Tu vari atnest un ziedot dievkalpojuma laikā, tam īpaši paredzētā brīdī, pēc mācītāja aicinājuma.

AR

PĀRSKAI-TĪJUMU

Konts ziedojumiem: LV82HABA0551034542957
A/S Swedbank

S.W.I.F.T. kods : HABALV22
Draudzes reģ. nr. 90000702083

PAYPAL

Tu vari ziedot izmantojot PayPal pakalpojumu, spiežot uz zemāk esošās pogas.

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page