top of page
Search

Tavas lielākās pērles.

1.Vai tu esi devies ceļojumā, kurā nācās lietot karti un ceļa rādītājus vai jautāt padomu? Kā tev izdevās atrast galamērķi?

2.Ko tu atceries no dievkalpojuma?

3.Rakstu vietas un to galvenā doma:

Gal.3:1-9

Mat.16:13-19

2.Kor.4:4

Jņ.14:26

16:13

2.Pēt.1:1

Ebr.11:6

Gal.3:26-29

4. Jautājumi:

Nosauc trīs dārgās pērles, kuras tika minētas dievkalpojumā?

Kā tu esi saņēmis un lietojis šīs pērles?

Vai tu esi pieļāvis to kļūdu ko pieļāva Ābrahāms ar Ismaēlu?

5.Lūgšana


18 views0 comments

Comments


bottom of page