top of page
Search

Tā es cīnos savu cīņu

1. Sarunas uzsākšanai.

• Vai esi kādreiz piedalījies kādā cīņā - fiziskā sacensībā vai mutiski debatējot?

• Pastāsti par savu lielāko uzvaru un sāpīgāko zaudējumu?

2. Ko tu atceries no pagājušā dievkalpojuma?


3. Rakstu vietas:

2. Laiku 20:1-25;

Sal.pam. 21:31;

Caharijas 4:6;

Efez. 6:10-14;

Jesajas 54:14;

Psalmi 3:1-6;

Mateja 4:1-11;

Kas ir galvenā doma šajās rakstuvietās?


4. Jautājumi par dievkalpojuma tēmu:

• Vai es piedzīvojis dzīvē situāciju, kurā saproti, ka šo cīņu tu uzvarēt nekādi nevari?

• Ko tavuprāt nozīmē - "Stāvēt patiesībā" un "Balstīties taisnīgumā".

• Vai esi piedzīvojis, ka Tu stāvi un vēro, kamēr Dievs izcīna Tavu cīņu?

5. Lūgšana par šī brīža cīņām un pārbaudījumiem, un personīgajām vajadzībām.


31 views0 comments
bottom of page