top of page
Search

Pateicības dievkalpojums. 25.10.2020.

1.Kādās dzīves sfērās darbojas sējas un pļaujas likums?

2.Līdzībā par sējēju, kas ir sēkla, kas ir putni, kas ir saule, kas ir ērkšķi ?

3.Kāpēc ir cilvēki, kuri klausās Dieva Vārdu, bet viņu dzīvēs nekas nemainās?

4. Izlasi:

Mk.4: 3-7 kā tu saproti šo rakstu vietu?

Mk. 4: 30-32 kā tu saproti šo rakstu vietu?

Mk. 10: 29-30 kā tu saproti šo rakstu vietu?

5.Ko tu saprati no visa iepriekš runātā?

6.Lūgšana.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page