top of page
Search

Kam Ir Ausis, Tas Lai Dzird

  1. Vai esi piedzīvojis, ka Tu kādu klausies, dzirdi, bet nesaproti, ko cilvēks Tev saka.

  2. Vai Tev ir bijis, ka Tu kādam ko saki un viņš dzird, bet jūti, ka neko no teiktā nav sapratis.

  3. Rakstu vietas: • Mateja ev. 13:3-9 • Mateja ev. 13:44-46 • Mateja ev. 13:47-51 • Mateja ev. 13:53-58 • Marka ev. 16:16 • Jāņa ev. 3:16 • Romiešiem 1:16

  4. Par ko Jēzus runā šajās 3 līdzībās?

  5. Kāda bija Jēzus nākamā pieredze kalpojot (Mt.13:53-58)?

  6. Vai Tev ir bijis, ka Dieva Vārdu Tu esi dzirdējis, bet neesi sapratis un ātri pazaudējis. Kāpēc?

  7. Kad pēdējo reizi Tev bija dialogs ar Dievu?

  8. Lūgšana.


17 views0 comments

Comentarios


bottom of page