top of page
Search

Ķēniņa lūgšana.

1.Vai tu esi uzņēmies darīt lietas, kuras darīt tev bija bail, jo tu nezināji kā to dara? Kā tev izdevās?

2.Nosauc vienu atziņu, kuru saņēmi no dievkalpojumā dzirdētā Dieva Vārda.

3.Izlasi un pārdomā:

1.Ķēn.3:5-14

Atkl.2:9

1.Laiku 29:12

5.Moz.8:18

2.Kor.8:9

Joz.18:3

4.Kapēc Salamans lūdza šādu lūģšanu?

5.Kas Dievam patika šajā lūgšanā?

6.Kas notika pēc lūgšanas?

7.Uz ko tevi iedvesmo šis Dieva Vārds?

8.Lūgšana.


11 views0 comments
bottom of page